Gói dịch vụ

Lite

$ 30/tháng*

*The price is valid if a promo code for a 10% discount is activated.

Chức năng hạn chế

Lựa chọn của doanh nhân

Pro

$ 100 /tháng*

hoặc

$ 30 /tháng*

Khi nạp 900$ \lần

*The price is valid if a promo code for a 10% discount is activated.

Đầy đủ chức năng

Những chức năng chính

logo tarrif uds Trang Web công ty trong UDS

logo tarrif uds Trang Web công ty trong UDS

logo tarrif uds Tích hợp với hệ thống kiểm soát và kế toán

logo tarrif uds Tích hợp với hệ thống kiểm soát và kế toán

logo tarrif uds Thống kê

logo tarrif uds Số liệu thống kê mở rộng

Thanh toán quan UDS

logo tarrif uds Thanh toán quan UDS

Chương trình khách hàng thân thiết

logo tarrif uds Thưởng cho thu ngân về các hoạt động trong UDS

logo tarrif uds Thưởng cho thu ngân về các hoạt động trong UDS

logo tarrif uds Cài đặt mặc định cho chương trình tích điểm

logo tarrif uds Cài đặt mặc định cho chương trình tích điểm

Cài đặt mở rộng cho chương trình tích điểm

logo tarrif uds Cài đặt mở rộng cho chương trình tích điểm

Nạp điểm thưởng bằng tay

logo tarrif uds Nạp điểm thưởng bằng tay

Chúc mừng sinh nhật tự động

logo tarrif uds Chúc mừng sinh nhật tự động

Tương tác với khách hàng

logo tarrif uds Trao đổi tin nhắn với khách hàng

logo tarrif uds Trao đổi tin nhắn với khách hàng

Nhận đánh giá chất lượng dịch vụ

logo tarrif uds Nhận đánh giá chất lượng dịch vụ

Công cụ Marketing

đăng sản phẩm và dịch vụ trong UDS

logo tarrif uds đăng sản phẩm và dịch vụ trong UDS

Đặt hàng qua UDS

logo tarrif uds Đặt hàng qua UDS

bảng giá đặc biệt cho sản phẩm thanh toán bằng điểm thưởng

logo tarrif uds bảng giá đặc biệt cho sản phẩm thanh toán bằng điểm thưởng

Trang tin tức trong UDS

logo tarrif uds Trang tin tức trong UDS

Thông báo -push về tin tức

logo tarrif uds Thông báo -push về tin tức

Khả năng tạo ra Mã đặc biệt

logo tarrif uds Khả năng tạo ra Mã đặc biệt

Những chức năng phụ

logo tarrif uds Không giới hạn số tài khoản thu ngân

logo tarrif uds Không giới hạn số tài khoản thu ngân

Báo cáo hàng ngày vào e-mail

logo tarrif uds Báo cáo hàng ngày vào e-mail

Thêm người quản lý

logo tarrif uds Thêm người quản lý

Khả năng tạo mã khuyến mại đặc biệt

logo tarrif uds Khả năng tạo mã khuyến mại đặc biệt

logo tarrif uds

Lite

$ 30/tháng

logo tarrif uds

Pro

$ 100 /tháng

hoặc

$ 30 /tháng

Khi nạp 900$ \lần